Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Hàm Thuận Bắc tổng kết 15 năm (2001 - 2016) thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh

26.5.2017 - 9:58

Sáng ngày 23/5/2017, Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm (2001 – 2016) thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Hội nghị Tổng kết 15 năm (2001 - 2016) thực hiện Chỉ thị 26-22 huyện Hàm Thuận Bắc

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng Ban chỉ đạo 26&22 huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện ban, ngành liên quan của huyện và Chủ tịch UBND, Hội Nông dân các xã, thị trấn; Tổ hòa giải ở các thôn, khu phố.

15 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương; Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã chủ động, phối hợp chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 26 & 22 một cách tích cực. Mở 1.638 lớp/118.845 lượt người được trợ giúp pháp lý  và tư vấn pháp luật được 1.810 cuộc/26.107 người lượt người, tập huấn kiến thức pháp luật được 412 lớp//14.343 lượt người. Trong 15 năm đã phối hợp tiếp nhận và hòa giải thành 1.002/4.486 vụ việc; riêng Hội Nông dân đã hòa giải thành 3.815/4.711 vụ, đạt 80,9%; thành lập 2 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 72 thành viên ở xã Hàm Thắng và Hàm Liêm và 756 hòa giải viên trong 86 tổ hòa giải ở thôn, khu phố và 17 Hội đồng hòa giải ở xã, thị trấn cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Khế- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã  nhấn mạnh cấp Hội cần phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND huyện và Hội Nông dân huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh Bình Thuận./.

Nguyễn Thị Bảy - Hội ND Hàm Thuận Bắc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK