Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác xây dựng đảng đợt III/2017

25.5.2017 - 10:21

Nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, phát hiện những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nội dung được kiểm tra; để kịp thời chấn chỉnh; định hướng, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.


Tổ kiểm tra số 1 làm việc với cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

         Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 1102-QĐ/ĐUK về việc thành lập các Tổ kiểm tra, Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 09/5/2017 để kiểm tra công tác xây dựng Đảng đợt III/2017 đối với 09 tổ chức đảng và 09 đồng chí là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, gồm: Sở Công thương, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông.

        Trong 2 ngày 23 và 24/5/2017, các Tổ kiểm tra do các đồng chí Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại các tổ chức đảng được kiểm tra. Kiểm tra đối với cá nhân: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

        Qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở; để kịp thời chấn chỉnh; định hướng, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK