Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý

23.5.2017 - 11:1

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.


Ngày 18/5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành, triển khai Quyết định số 138-QĐ/UBKTTU kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý.

Theo kế hoạch, sau khi triển khai Quyết định, Tổ kiểm tra sẽ tiến hành  thẩm tra, xác minh và kết thúc vụ việc trong tháng 6 năm 2017./.   

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK