Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

TUY PHONG: QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

19.5.2017 - 15:50

Sáng ngày 17/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.


Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Siêng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt Chỉ thị số 23, đồng thời thông qua Kế hoạch số 77 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình, nhiệm vụ các phong trào thi đua do cấp trên phát động; chỉ đạo việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng thôn, khu phố theo 4 nội dung thi đua đã xác định trong kế hoạch; lưu ý những vấn đề mà nhân dân quan tâm, những vấn đề bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của mình nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong từng thôn, khu phố đối với việc đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn thôn, khu phố. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu thành tựu của địa phương trong công cuộc đổi mới, những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống, xã hội ở các địa bàn thôn, khu phố. Mặt trận và các đoàn thể huyện phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động phong trào thi đua trên các địa bàn thôn, khu phố; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt “4 không: Không để xảy ra trọng án và tệ nạn xã hội phức tạp, không để xảy ra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra khiếu kiện tập thể đông người, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng” làm cho hoạt động thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn thôn, khu phố./.

Phạm Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK