Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2017):

19.5.2017 - 15:25

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BAN TỔ CHỨC 

TỈNH ỦY ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


   Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Bác đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quí báo. Đó là tư tưởng Hồ chí Minh, đạo đức Hồ chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

   Kỷ niệm 127 năm sinh nhật của Bác, mỗi cán bộ, đang viên, công chức  cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy có dịp để tiếp tục thể hiện tình cảm của mình đối với Bác kính yêu, qua đó xác định những việc làm cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tấm gương của Bác.

   Học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra sức giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay không đòi hỏi chúng ta phải xông pha chiến trận, khi mà giữa cái sống và cái chết chỉ là gang tất. Nhưng bây giờ cái khó mà chúng ta là phải vượt qua là chủ nghĩa cá nhân, dẫu nhiều hay ít nó đang tồn tại trong mỗi chúng ta. Trước tác động mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải thường xuyên, bền bỉ, kiên trì rèn luyện tinh thần “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Mỗi chúng ta phải đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn, thể hiện tư duy sáng tạo, ý thức kỷ luật kỷ cương, xây dựng phong cách làm việc cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, đòi hỏi hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

   Học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi cán bộ đảng viên, công chức cơ quan Ban Tổ chức chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đặc biệt là phải cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Cán bộ làm công tác tổ chức chúng ta tuyệt đối không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để làm những việc không đúng nhằm mưu cầu lợi ích cho bản thân và gia đình. Chúng ta phải thể hiện rõ chính kiến, kiên quyết nói không với chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển vv. Chúng ta phải triệt để thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng tài chính tài sản công cũng như trong chi tiêu cá nhân và gia đình.

    Học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúng ta học tập phong cách, lối sống giản dị, khiên tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách của Bác. Là cán bộ, công chức, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng công chức không chỉ là một chức danh mà là một sứ mệnh cao cả, sứ mệnh phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân. Là cán bộ tổ chức, thực hiện những công việc liên quan đến con người, do đó đòi hỏi chúng ta càng phải mẫu mực trong phong cách, lối sống. Dù làm bất cứ công việc gì chúng ta cũng không được thể hiện quyền hành, quan cách. Phải khiêm tốn, chân thành lắng nghe ý kiến của cán bộ, của nhân dân. Giải quyết công việc phải xem xét một cách thấu đáo, tình lý vẹn toàn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Kết luận 03 -KL/BTCTW, ngày 16/3/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức chúng ta phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, “xây dựng người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm và nói không với tiêu cực

   Học Bác, chúng ta phải bắt đầu thực hiện từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thiết thân hàng ngày. Từ việc thực hiện công tác chuyên môn được giao, đến việc tham gia xây dựng chi bộ, cơ quan, công đoàn; từ phong cách, phương pháp làm việc đến việc giữ gìn mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với cấp trên, cấp dưới và với nhân dân; từ việc thực hiên trách nhiệm với gia đình đến thực hiện nghĩa vụ công dân… Tất cả chúng ta đều phải ra sức học tập và làm theo tấm gương của Bác. Học kiên trì, học bền bỉ và học suốt đời. Cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu thục hiện.

   Với cách làm cụ thể và với quyết tâm tâm cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã và sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác cũng như trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ./.

Hoàng Đình Nghĩa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK