Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo; quản lý về công tác đào tạo

19.5.2017 - 10:16

Từ ngày 17-19/5/2017, đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo quản lý về công tác đào tạo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Lớp học đã trao đổi các nội dung mới về công tác đào tạo, quản lý trong việc thực hiện bộ Quy chế đào tạo; việc triển khai chương trình, giáo trình và thực hiện chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cập nhật năm 2016; việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI - 2017; Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Đặc biệt đại diện các trường chính trị đã tham gia thảo luận, góp ý về Dự thảo quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dự thảo tiêu chí trường chính trị chuẩn, quy trình công nhận trường chính trị chuẩn./.

Thuận Bích
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK