Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

18.5.2017 - 13:45

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; sáng ngày 18/5/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt nghe bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt do đồng chí Trần Văn Để - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì với sự tham gia của tập thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Đây là chủ trương của tỉnh về việc ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan tích cực, hăng hái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động./

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK