Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ dự tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị năm học 2017 - 2018

18.5.2017 - 8:2

Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1274-CV/BTCTU ngày 15/5/2017 cử 07 đồng chí tham gia dự tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 – 2018 theo Thông báo số 227/TB-HVCTQG ngày 22/3/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí được cử tham gia dự tuyển đã có bằng đại học, thạc sĩ chính trị chuyên ngành do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, khi tham gia lớp học này sẽ được học bổ sung một số môn để đủ điều kiện cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.


Lớp hoàn chỉnh kiến thức này được mở nhằm thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học đào tạo theo hình thức không tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàn Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; dự kiến khai giảng vào cuối năm 2017./.

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK