Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

16.5.2017 - 16:23

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1575/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.


    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các mục tiêu là thúc đẩy nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển nhanh hơn và bền vững hơn; nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về thể lực, trí lực, tác phong, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu lao động hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi xuống 20%, nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 72 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi còn dưới 20%; 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 99,9%, trung học cơ sở 97% và 60% người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Đến năm 2030, giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi xuống 12%, nâng tuổi thọ bình quân khoảng 74 tuổi; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi là 10%; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi gần với mức bình quân của cả nước ở tất cả các cấp học...

    Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số; đồng thời giao Ban dân tộc tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK