Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo điều chỉnh hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ thi tuyển dụng công chức năm 2017

16.5.2017 - 11:17

Căn cứ Thông báo 108-TB/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017; Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo điều chỉnh hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ thi tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 


I- NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Tổng cộng 06 chỉ tiêu, trong đó:

1. Quản trị mạng, Tổng hợp: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công nghệ thông tin.

- Giới tính: Nam.

2. Văn thư - Lưu trữ kiêm Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Văn thư lưu trữ hoặc Ngữ văn (nhưng có kinh nghiệm về văn thư lưu trữ).

- Giới tính: Nữ.

3. Kế toán kiêm Phục vụ: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ, chuyên môn: Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng.

- Giới tính: Nữ.

4. Chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học.

- Giới tính: Nữ.

5. Chuyên viên tham mưu xử lý đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế ngoại thương hoặc Luật.

- Giới tính: Nữ.

6. Chuyên viên tham mưu xử lý đơn thư thuộc lĩnh vực tham nhũng và các vụ án, vụ việc tham nhũng: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật Kinh tế hoặc Luật.

- Giới tính: Nam.

II- HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển (hoặc tiếp nhận không qua thi tuyển, trong trường hợp người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 33, Điều 34, Điều 35 Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 15/02/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các yêu cầu tại Thông báo 108-TB/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh, bản sao Sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận từ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày 20/5/2017 (có chứng thực);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp (trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy xác nhận có thời gian, kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

- Hai (02) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

 - Ba (03) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và điện thoại của người dự tuyển.

* Đối với hồ sơ đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển: Thực hiện theo Điều 35, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bổ sung theo danh mục hồ sơ nêu trên.

* Lưu ý:

+ Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, có ghi số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

+ Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.

4. Thời gian, địa điểm và nội dung thi tuyển: Theo Quy chế và Kế hoạch tuyển dụng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III- THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ THI TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy (không nhờ người nộp thay, nộp hộ) kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/5/2017, trong giờ hành chính.

- Địa điểm: số 04 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận (gặp ông Nguyễn Ngọc Điền).

2. Lệ phí tham gia tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cua Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo để thí sinh  được biết và đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, số điện thoại 062.3754.065./.

* Kèm theo:

- Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ;

- Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK