Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh với kết qủa công tác tuyên truyền miệng qua 10 năm triển khai thực hiện

15.5.2017 - 14:52

       Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; 10 năm qua, Huyện ủy Đức Linh đã triển khai thực hiện được một số kết qủa đáng khích lệ.


       Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác tuyên truyền miệng từng bước đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

       Các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã chú trọng việc tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của địa phương, đất nước; tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về biển, đảo và biên giới quốc gia; truyên truyền công tác tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được những kết quả nhất định.

       Cùng với đó, trong 10 năm qua đã tổ chức 629 lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết cho 74.588 lượt người; trong đó, có 48.926 lượt đảng viên, 25.662 lượt quần chúng; mở 640 lớp thông tin thời sự cho 71.643 lượt người, trong đó có 47.408 lượt đảng viên, 24.235 lượt quần chúng; tổ chức 212 lớp chính trị hè cho 19.733 lượt giáo viên, nhân viên các trường học đóng trên địa bàn huyện, trong đó có 4.446 lượt đảng viên, 15.287 giáo viên, nhân viên; tổ chức 377 lớp học tập, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 46.139 lượt người (trong đó 24.174 lượt đảng viên, 21.965 lượt quần chúng). Ngoài ra, tổ chức 94 lớp khác (cập nhật kiến thức, thông báo nhanh kết quả Đại hội) cho 10.615 lượt người (trong đó có 8.163 lượt đảng viên, 2.452 quần chúng). Qua đó, đã cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động, tư liệu, tài liệu nghiên cứu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay; đội ngũ tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh; hầu hết báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động kiêm nhiệm; năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và nghiệp vụ của một số đồng chí còn hạn chế, thiếu nhạy bén, thiếu khả năng phân tích, tổng hợp, giải thích kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cơ sở.

       Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian tới, cần phải thực hiện tốt các công việc như: thường xuyên rà soát, củng cố, tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính định hướng, sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn và tuyên truyền viên cơ sở về công tác tuyên truyền miệng.

       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường cung cấp những thông tin nội bộ, góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc về tư tưởng hiện nay; những thông tin chỉ đạo và định hướng tư tưởng về những vấn đề thời sự “nóng” đang diễn ra ở địa phương, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm; hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu để tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở./.

Minh Duy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK