Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

12.5.2017 - 16:8

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai các cuộc thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Thanh tra và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; nâng cao chất lượng và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, nhất là chú trọng đến công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, việc mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản.... Theo Chỉ thị, từ nay trở đi nếu sở, ngành, địa phương nào còn để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK