Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn công tác Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 -2022

12.5.2017 - 15:56

           Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, ngày 11/5/2017, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 -2022. Tham dự tập huấn có 80 đại biểu là chủ tịch công đoàn cơ sở và chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên.


Quang cảnh hội nghị tập huấn

           Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh quán triệt Công văn số 407- CV/ĐUK ngày 15/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh như kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III, Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ; hướng dẫn quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở; một số nội dung cần lưu ý trong công tác bầu cử; việc xây dựng các văn bản, kịch bản điều hành chi tiết đại hội; đồng thời các đại biểu cùng trao đổi, đưa ra các phương án để xử lý một số tình huống thường gặp trong đại hội.

          Hội nghị tập huấn đã giúp các cán bộ công đoàn ở cơ sở nắm vững hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới; xác định vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết cũng như các công việc cần thiết để Đại hội Công đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của cán bộ, đoàn viên, lao động. Tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Việc tổ chức Đại hội thành công, là góp phần khẳng định tổ chức công đoàn thật sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, lao động; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trần Ngọc Phúc - CĐVC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK