Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

12.5.2017 - 14:0

Ngày 08/5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 80, 81-TB/UBKTTU kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 


Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản để triển khai các quy định, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn… của Trung ương và của Tỉnh về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện khá tốt việc sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chi bộ, góp phần nâng cao ngăng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ vững và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và tổ chức đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; phòng ngừa và làm giảm tình hình vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên thuộc quyền quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy ưu điểm, đồng thời khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra./.

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK