Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đảng viên.

12.5.2017 - 13:58

Thực hiện Thông báo kết luận số 75-TB/UBKTTU, ngày 31/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (theo Quyết định số 83-QĐ/UBKTTU, ngày 17/10/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) đối với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh, ngày 15/4/2017 Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc cùng vợ đứng tên vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh, nhưng không thường xuyên theo dõi việc kinh doanh của gia đình, dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích ghi trên hồ sơ vay; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động của gia đình, để vợ cho vay tiền và thuê công ty TNHH thu nợ Hoàng Vương đòi nợ gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 


Qua kiểm điểm, đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh đã tiếp thu các thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 75-TB/UBKTTU của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ý kiến đóng góp tại hội nghị, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, cố gắng khắc phục, sửa chữa các thiếu sót, khuyết điểm trong trách nhiệm với gia đình và lãnh đạo, quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng tại đơn vị công tác. Qua đó tập thể Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh cũng đã tiếp thu các thiếu sót, khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc để lãnh đạo đối với mọi hoạt động của đơn vị tốt hơn trong thời gian đến./.

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK