Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 16 và 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII).

11.5.2017 - 8:9

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 09/05/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về triển khai thực hiện nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho 20/22 đảng viên và 03/03 quần chúng (vắng 02 đồng chí có lý do). Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.


Đồng chí Phan Văn Đăng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động số 16 và 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đồng chí đảng viên và quần chúng trong cơ quan học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung. Thông qua việc học tập, quán triệt đã làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan nhận thức sâu kỹ những nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết.

Cũng nhân Hội nghị này, đồng chí Thủ trưởng cơ quan cũng đã quán triệt tinh thần Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK