Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 16, 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)

5.5.2017 - 8:35

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sáng ngày 04/5/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 16, 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII).

Tại buổi sinh hoạt, tập thể đảng viên, quần chúng đã nghe đồng chí Trần Văn Để - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực quán triệt các nội dung trong Chương trình hành động số 16, 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII). Việc tổ chức quán triệt các nội dung trên sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng; các chủ trương, chính sách lớn các Nghị quyết của Đảng; từ đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác chuyên môn, công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đề ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Chi ủy chi bộ cũng đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn số 480-CV/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh./.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK