Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

3.5.2017 - 9:50

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II theo Kết luận số 72-KL/HU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Công tác cán bộ; chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, cho ý kiến về:

Công tác cán bộ.

Phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 11 (KHÓA X), thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

1. Dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

3. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ba;

ngày 01, 02

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Thứ tư, ngày 03

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

  Thứ năm, sáu;       ngày 04, 05

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 4.

Thứ sáu, ngày 05

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

Thứ hai, ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng với đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo huyện nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017, Phật lịch 2561.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để thống nhất nội dung tổng hợp ý kiến sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ ba,  ngày 09

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, xã để phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII)([1]) và số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) ([2]).

Thứ tư,  ngày 10

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy, cùng với đại diện lãnh đạo UBND huyện và một số phòng, ban của huyện có liên quan thăm và làm việc với đơn vị thi công công trình 02 hồ chứa nước Bắc đảo.

Thứ năm,ngày 11

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thứ sáu, ngày 12

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 5/2017.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết Chương trình liên tịch giữa Hội Nông dân huyện với Hội Nông dân Thành phố Phan Thiết, tại huyện.

Thứ hai, ngày 15

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

  Thứ ba, ngày 16

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

  Thứ tư, ngày 17

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Đảng ủy Quân sự tỉnh với đảng ủy quân sự các huyện, thị xã, thành phố về rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017.

  Thứ năm, ngày18

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy tham gia trồng cây xanh nhân Ngày sinh nhật Bác (19/5).

  Thứ sáu, ngày 19

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm (2012 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện.

Thứ hai, ba;

 ngày 22, 23

Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

  Thứ tư,ngày 24

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 5/2017.

 Thứ năm, sáu; 

  ngày 25, 26

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

 Thứ hai, ngày 29

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực huyện cuối tháng 5/2017.

  Thứ ba, ngày 30

- Buổi sáng: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11 (khóa X).

  Thứ tư,  ngày 31

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

 


 ([1]) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 ([2]) triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK