Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

20.4.2017 - 14:55

Ngày 29/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các Thông báo kết luận số 73,74,75-TB/UBKTTU, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: 


Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiêm về thực hiện quy trình giải quyết đơn tố cáo và dư luận báo chí đối với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh; rút kinh nghiệm về việc chưa làm hết trách nhiệm của mình trong giải quyết các vấn đề có liên quan trách nhiệm đảng viên, trách nhiệm cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý.

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động tín dụng của đơn vị, kịp thời rà soát, chấn chỉnh việc làm sai sót, thiếu chặt chẽ trong việc lập và phê duyệt hồ sơ cho vay; thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên; hướng dẫn đảng viên thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập; thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy địa phương nơi có đảng viên của chi bộ tham gia sinh hoạt; tổ chức sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh về các khuyết điểm, thiếu sót mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra qua kiểm tra và báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm về Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2017./.

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK