Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC | THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017

19.4.2017 - 9:41

Một số hoạt động nổi bật 


- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh: Chủ trì Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn; chủ trì giao ban trực tuyến với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh; chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4/2017; dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế kết nghĩa, Biên bản hợp tác năm 2016 và ký kết Biên bản hợp tác năm 2017 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang; cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp Đoàn Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang.

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Bình Thuận: Chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý I/2017; chủ trì họp giao ban Khối Đảng quý I/2017.

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Chủ trì giao ban công tác dân vận quý I/2017.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK