Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2017 - 2020

19.4.2017 - 8:19

          Thực hiện Kế hoạch số 51 –KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp cùng chi ủy xây dựng Kế hoạch số 28 -KH/UBKTTU, ngày 17/4/2017 để triển khai thực hiện.


          Theo đó, cơ quan sẽ chủ động phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng những điển hình tiêu biểu, toàn diện của tập thể, cá nhân của cơ quan có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn cơ quan. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, chi bộ vững mạnh.

          Theo lộ trình của kế hoạch, từ ngày 17/4 đến trước ngày 30/4/2017, các phòng nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan căn cứ các tiêu chí để lựa chọn mỗi phòng ít nhất 01 mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phòng mình, gửi danh sách đăng ký về Thường trực UBKT Tỉnh ủy và chi ủy cơ quan để xem xét, lựa chọn ít nhất 05 mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan để bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến này từ nay đến năm 2019. Đầu năm 2020, cơ quan sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tại cơ quan. Đồng thời, lựa chọn gương điển hình xuất sắc nhất giới thiệu để biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK