Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Hàm Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi

18.4.2017 - 9:20

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SX-KD giỏi lần thứ IX, giai đoạn 2014-2017 huyện Hàm Tân được tổ chức vào chiều 14 tháng 4 năm 2017; Dự hội có đại diện thường trực Ban chỉ đạo phong trào nông dân SX-KD giỏi tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND; đại diện phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Trưởng ban chỉ đạo phong trào nông dân SX-KD giỏi, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 55 Nông dân SX-KD giỏi trong toàn huyện. 


Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi tại Hàm Tân

Hơn 2 năm qua, phong trào nhận được sự quan tâm chỉ đạo cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cộng với sự cần cù chụi khó trong lao động sản xuất, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận và đưa cây, con giống mới vào sản xuất của bà con nông dân nên phong trào đạt kết quả khá toàn diện. Hàng năm số lượng hội viên đăng ký danh hiệu NDSXKD giỏi vượt chỉ tiêu, tăng bình quân mỗi năm là 444 hộ; tỷ lệ hộ đăng ký đạt 55,70% tổng số nông dân trong toàn huyện. Năm 2016 có 3520 hộ đạt danh hiệu NDSXKD giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương: 19 hộ; cấp tình: 143 hộ; cấp huyện: 438; cấp xã, thị trấn: 3250 hộ. Nhiều xã, thị trấn có số hộ đạt danh hiệu NDSXKD giỏi cao như: Tân Thắng, Tân Phúc, Sông Phan và thị trấn Tân Nghĩa. Để đạt được kết quả trên trong hơn hai năm qua Hội Nông dân các cấp trong huyện phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho 1.687 lượt cán bộ, hội viên và nông dân.  Phối hợp tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT cho 11.516 lượt hội viên nông dân.

Phong trào đã thúc đẩy việc phát triển, thành lập các loại hình trang trại, đến nay toàn huyện có 39 trang trại được cấp giấy chứng nhận; có trang trại, mô hình có quy mô, diện tích lớn từ 20 ha trở lên tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương.

Thông qua phong trào các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương, vận động hội viên hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông, góp phần tích cực vào hoàn thành các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng hội viên được nâng lên, tỷ lệ hội viên so với số hộ nông dân đạt trên 90%, năm 2016 có 10/10 cơ sở xếp loại vững mạnh, hội Nông dân huyện xếp loại vững mạnh.

Cao Anh Cường - Hội ND Hàm Tân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK