Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh

21.3.2017 - 8:24

Sáng ngày 17 tháng 03 năm 2017, đồng chí: Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện các tập thể, cá nhân ở các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương phát biểu tham luận liên quan đến kết quả triển khai tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh và cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết.

 Đồng chí Lương Văn Hải - chủ trì kết luận: 15 năm qua Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, Công an, Thanh tra, Tư pháp vv…tích cực triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt các Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tà Yên Thị Bông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK