Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ đào tạo tập trung Khoá 21 (2017)

21.3.2017 - 7:46

Sáng ngày 20/3/2017, Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ đào tạo tập trung Khoá 21 (năm 2017) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


Đến dự buổi lễ có ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích  Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và các thầy cô cùng toàn thể 47 học viên.

Trong thời gian 8 tháng, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu 6 phần học: Phần I: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần II: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Phần III: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước;

Phần IV: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội;

Phần V: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân;

Phần VI: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành).

Ngoài ra, lớp học còn được nghe một số buổi báo cáo thực tế về tình hình của địa phương; đi thực tế cuối khóa và viết tiểu luận cuối khóa hoặc thi tốt nghiệp cuối khóa theo quy định.

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhà trường cấp bằng Trung cấp LLCT - HC./.

Hồng Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK