Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới

17.3.2017 - 15:8

Ngày 16/3/2017, tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối do đồng chí Hoàng Tương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ Công ty cổ phần Tổng hợp Quyết Thắng và Chi bộ Công ty cổ phần Bảo vệ Long Sơn.


Tổ kiểm tra làm việc tại Chi bộ Công ty cổ phần Tổng hợp Quyết Thắng

Nội dung kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát của chi bộ; việc thực hiện nội dung, quy trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp; Kế hoạch số 110-KH/ĐU, ngày 03/9/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí.

Kết luận sau kiểm tra, đồng chí Hoàng Tương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt đến các chế độ, chính sách cho người lao động. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017. Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chế độ thu, nộp, quản lý và  sử dụng nguồn thu từ đảng phí. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị

Đồng chí Hoàng Tương đề nghị thời gian tới các cấp ủy cần đề ra các giải pháp để khắc phục một số hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra; đồng thời cùng với lãnh đạo doanh nghiệp cần tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, tổ chức hội nghị người lao động năm 2017. Tiếp tục  quan tâm đến đời sống và chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những vi phạm khi còn mới manh nha nhất là những nơi ở xa đơn vị. Chú ý công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Hoàn chỉnh các loại sổ sách, báo cáo về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK