Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

17.3.2017 - 8:35

Tài liệu tham khảo hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

Biểu mẫu 1B1: THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BTC HUYỆN ỦY

Biểu mẫu 2: PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC

Biểu mẫu 3: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tài liệu hướng dẫn

 

 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK