Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

17.3.2017 - 8:58

          Nhằm góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn…. góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2017. Ngay từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành văn bản đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2017.


Hội nghị tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

          Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng, triển khai thực hiện việc tổ chức Hội nghị tại cơ quan, đơn vị mình. Phần lớn các cơ sở đã tổ chức Hội nghị rất nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo các nội dung, đúng quy trình, thiết thực và hiệu quả theo Nghị định 04/2015/NĐ –CP ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, thi đua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; báo cáo công khai kinh phí năm 2016 và quy chế chi tiêu nội bộ 2016 và một số quy chế khác…. Hội nghị còn phát động và ký kết thi đua giữa các tập thể và cá nhân trong năm 2017. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã bám sát các nội dung thi đua theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quy chế thi đua của hệ thống công đoàn. Tính đến nay, đã có hơn 94% (60/64) Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động (04 cơ sở còn lại do điều kiện khách quan như đang chờ ý kiến của Hội đồng quản trị, báo cáo quyết toán tài chính, công tác tổ chức nhân sự…. . ). Dự kiến đến cuối quý I/2017 sẽ hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

          Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức, lao động ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các ý kiến, kiến nghị, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện. Đồng thời, các quy định, quy chế được ban hành sau Hội nghị đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình tình hình, sát với thực tế… Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

 

Trần Ngọc Phúc - CĐVC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK