Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

16.3.2017 - 11:2

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 15/3/2017 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh. 


Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016; nhận xét những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những kiến nghị (nếu có). 

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK