Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả chương trình phối hợp xây dựng Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học

16.3.2017 - 9:30

       Thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị; ngày 07/10/2008, Hội Khuyến học tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình liên tịch số 01-LT/UBMTTQVN-KHBT, nhằm phối hợp thực hiện sâu rộng cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học”, gắn với xây dựng Gia đình văn hóa, dòng tộc văn hóa, thôn, khu phố văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hướng tới xây dựng xã hội học tập, với tinh thần vận động nhân dân thường xuyên tham gia học tập; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đấu tranh với các tư tưởng lạc hậu, văn hóa độc hại, xây dựng văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư và toàn xã hội. 


       Sau hơn 8 năm thực hiện, Chương trình liên tịch đã đem lại những hiệu quả thiết thực:

       Thông qua Chương trình liên tịch đã góp phần tích cực làm cho Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học” (GĐHH) phát triển, phát huy được truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập từ cơ sở và phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương; có tác động tích cực đến xây dựng gia đình văn hóa, góp phần tăng cả số hộ gia đình đăng ký và số hộ được công nhận. Đặc biệt là đã trực tiếp góp phần vào sự gắn kết giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, thiết thực hỗ trợ công tác giáo dục; ngăn chặn, hạn chế đáng kể tình trạng học sinh bỏ học. Đồng thời, phong trào còn tác động tích cực đến việc người lớn tuổi tham gia học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng, học ở Đài, Báo, học qua mạng Internet… Nhằm không ngừng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

        Hàng năm, cùng với xây dựng GĐHH, công tác tuyên truyền, phát động các dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ khuyến học” (DHKH) gắn với đăng ký xây dựng “Dòng tộc văn hóa” đã được Hội Khuyến học và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Các huyện, thị, thành Hội đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở các chi bộ thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có Ban chấp hành cơ sở Hội Khuyến học; 249 Hội và Ban Khuyến học ở các cơ quan, trường học. Tính đến cuối năm 2016, có 137.310 hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 45,6% so với tổng số hộ toàn tỉnh; có 68/99 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, đạt 68,6%; 312/706 thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 44,2%.

        Việc xây dựng DHKH đã làm cho các dòng họ thấy được nhiều lợi ích to lớn như, động viên các gia đình trong dòng họ đoàn kết, gần gũi, gắn bó lẫn nhau trong việc vận động các gia đình đăng ký tham gia xây dựng GĐHH; đồng thời, các dòng họ còn tích cực hỗ trợ giúp đỡ các cháu ở những gia đình nghèo, có hình thức khen thưởng, động viên khuyến khích con cháu tích cực học tập; nhắc nhở các gia đình không để con em mình lưu ban, không bỏ học giữa chừng; không để con, cháu nào mắc các tệ nạn xã hội… Các buổi trao học bổng và khen thưởng cho con, cháu trong dòng họ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chu đáo, mang tính giáo dục cao, có tác dụng thúc đẩy việc học hành của các cháu trong dòng họ, nhiều cháu phấn đấu học khá, giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; nhiều gia đình trong dòng họ có từ 3 – 4 con tốt nghiệp Đại học… Chính vì vậy, ở đa số các DHKH, con cháu của các gia đình học hành đều đỗ đạt, có công ăn việc làm, đời sống các gia đình dần dần được cải thiện, nhiều hộ trở nên khá giả.

        Từ năm 2009 đến tháng 9/2016, tổng giá trị vận động Quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đạt trên 160 tỷ đồng. Bằng nguồn vận động nói trên, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã chi trên 141 tỷ đồng. Trong đó, đã cấp 144.349 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học với tổng số tiền 64.342.062.000 đồng. Hỗ trợ cho học sinh nghèo: 118.699 suất, trị giá 19.062.000.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 543.503 suất, trị giá 40.068.070.000đ; hỗ trợ thầy, cô giáo 15.223 suất, với tổng số tiền là 2.458.529.000 đồng; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 9.790.715.000 đồng… Ngoài ra, trong năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017, Quỹ Khuyến học tỉnh còn chi hỗ trợ cho 1.047 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, với tổng số tiền 523.500.000đ.

Phòng Khoa giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK