Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

15.3.2017 - 13:30

Sáng ngày 14/3/2017, tại Phòng họp Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Khối về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long – Phó Bí thư Đoàn Khối báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn Khối và tình hình tiến độ tổ chức Đại hội của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Đến nay, đã có 02 cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức đại hội, trong đó có 01 cơ sở đại hội điểm. Dự kiến các cơ sở đoàn sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội trong tháng 5/2017.

Đối với Đại hội Đoàn Khối, theo kế hoạch sẽ tổ chức vào tháng 8/2017, hiện nay dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã gửi đến các cơ sở đoàn để lấy ý kiến trong đại hội. Công tác nhân sự được thực hiện theo Đề án, dự kiến Ban Chấp hành 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí, trong đó chuyên trách 03 đồng chí.

Ngoài ra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo thêm những khó khăn trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các cơ sở đoàn trực thuộc và kiến nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở đoàn tổ chức đại hội hoàn thành theo đúng kế hoạch của Đoàn Khối Doanh nghiệp.

Đồng chí Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp chủ trì buổi làm việc

Sau khi nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo, các ý kiến góp ý của của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Phùng Hữu Cư kết luận:

- Ban Thường vụ Đoàn Khối phải chủ động hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác nhân sự cũng như quy trình tổ chức đại hội ở cơ sở, trong đó cần mẫu hóa các loại tài liệu để các cơ sở đoàn dễ thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

- Trực tiếp xin ý kiến của Cấp uỷ, Lãnh đạo doanh nghiệp về nhân sự chủ chốt tại đơn vị tham gia vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Giao Văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có công văn chỉ đạo cấp uỷ cơ sở lãnh đạo tổ chức đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Đại hội thành công và đúng tiến độ.

VPĐK
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK