Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

File Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp

14.3.2017 - 10:41

Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả  hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên các cấp


Xem tại đây: Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả  hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên các cấp

                    File Biểu mẫu

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK