Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp

14.3.2017 - 7:58

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp (Hội CCB Khối) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình trong lãnh đạo cựu chiến binh tại các doanh nghiệp phát huy tốt vai trò xây dựng, bảo vệ tổ chức đảng và chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.


Hội CCB Khối hiện có 20 cơ sở hội, với 536 hội viên. Trong 5 năm qua, các cơ sở hội trong Khối đã vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú.

Các hội viên trong Khối đã tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo dựng lòng tin, sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Toàn thể hội viên trong Khối theo nhận thức của mình đã tham gia nhiều ý kiến trong việc góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các Luật có liên quan đến người lao động; nghe thời sự trong và ngoài nước, tình hình Biển Đông, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các hội viên thực hiện nghiêm túc. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhiều hội viên đã có những đề tài sáng kiến, thực hành tiết kiệm, thực hiện các việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Qua đó, mỗi hội viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thực hiện trách nhiệm với gia đình, xã hội; ý thức tiết kiệm, chống lãng phí được đề cao; phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng phong cách văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng. Sơ kết 04 năm (2012-2015) thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có 02 cơ sở hội và 03 hội viên cựu chiến binh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen.

Hưởng ứng Cuộc vận động của Trung ương Hội và Tỉnh Hội về đóng góp xây dựng mới và sửa chữa nhà ở “Mái ấm đồng đội” cho Hội viên nghèo, mỗi hội viên đã đóng góp 5.000 đồng/tháng (vượt 250% chỉ tiêu được Hội CCB tỉnh giao). Tổng số tiền hội viên đóng góp đã được Ban Thường vụ Hội CCB Khối xét duyệt và cấp phát cho hội viên trong Khối và hội viên cựu chiến binh của các huyện, thành phố để xây dựng và sửa chữa nhà với số tiền là 300 triệu đồng.

Cùng với sự đóng góp của hội viên, Hội CCB Khối đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 13 căn nhà “Mái ấm đồng đội”, “Nghĩa tình Điện Biên” và 15 nhà tình thương cho cán bộ, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh, với tổng số tiền 260 triệu đồng ; nhận đỡ đầu suốt đời cho 01 nạn nhân chất độc da cam với số tiền 300.000đồng/tháng.

Hưởng ứng các cuộc vận động của Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương, hội viên cựu chiến binh trong Khối đã đóng góp 1,5 tỷ đồng vào các quỹ như: quỹ vì Trường Sa, quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ đồng bào thiên tai, quỹ học sinh nghèo vượt khó, quỹ chất độc da cam,… .

Các cơ sở hội trong Khối đều thành lập quỹ hội nhằm giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, thăm hỏi lẫn nhau trong lúc ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỷ,…Tổng số tiền quỹ giúp nhau làm kinh tế và chi tiêu tại cơ sở trong toàn Hội CCB Khối hiện có là 31.861.000 đồng (bình quân 600.000 đồng/ 01 Hội viên). Hiện nay, Hội CCB Khối không có hội viên thuộc diện nghèo, được đánh giá là tổ chức Hội CCB thực sự là một tổ ấm của hội viên.

Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hội CCB tỉnh, các cấp hội nhận thức đúng đắn vai trò “về công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới” nên đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hội CCB với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở hội đã tổ chức được 51 cuộc nói chuyện, xem phim tư liệu về Bác Hồ, giao lưu văn hóa, văn nghệ với tổng số 2.130 lượt hội viên, đoàn viên tham gia. Định kỳ 2 năm/1lần Hội CCB Khối phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Liên hoan “Tiếng hát hai thế hệ”, đây là hoạt động được đông đảo hội viên, đoàn viên và người lao động tham gia, góp phần giáo dục, tuyên truyền lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hun đúc tinh thần yêu quê hương, đất nước; nâng cao nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; củng cố xây dựng tổ chức hội, tổ chức Đoàn ở cơ sở. Các cơ sở hội đã bồi dưỡng, giới thiệu được 17 Hội viên CCB cho các cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng.

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội, trong những năm đến Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã đề ra phương hướng nhiệm vụ.

Tiếp tục tổ chức và xây dựng các thế hệ cựu chiến binh trong Khối doanh nghiệp đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu hợp pháp, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cả 03 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chiếm lĩnh lòng tin trong hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và chủ doanh nghiệp, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Đại hội Đảng và Đại hội CCB các cấp đề ra.

DH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK