Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW các tinh, thành ủy khu vực phía Nam

13.3.2017 - 13:47

       Ngày 10/3/2017 vừa qua, tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam.Các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến đánh giá bước đầu công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung các chuyên đề hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các tỉnh, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để nêu gương…

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những cách làm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 khu vực phía Nam, các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm nhằm tìm hiểu nội dung Chỉ thị 05; đối thoại với nhân dân…Trong thời gian tới, các địa phương khu vực phía Nam cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

       Cùng với đó là tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác. Các địa phương khu vực phía Nam cần tiếp tục phát huy những cách làm mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Quang Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK