Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành “Hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” dùng cho ủy ban kiểm tra trực thuộc.

10.3.2017 - 13:54

Thực hiện chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 01/3/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành “Hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” dùng cho ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.


Hệ thống mẫu văn bản gồm có 7 loại văn bản nghiệp vụ, trong mỗi loại có các văn bản như: quyết định, kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra. Các mẫu này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Trung ương.

Hệ thống mẫu văn bản sẽ là cơ sở giúp cho các đơn vị thực hiện đúng theo hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK