Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động thi đua chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017

10.3.2017 - 13:53

Thực hiện Công văn số 13/CĐVC, ngày 06/02/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động trong cán bộ, công chức công đoàn đăng ký quyết tâm thực hiện những nội dung cụ thể như sau:


1. 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn được quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 04/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh và các chương trình, kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2017.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn viên. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên thực hiện quy tắc đảm bảo an toàn cho bản thân, người thân của gia đình và cộng đồng khi tham gia giao thông. Không can thiệp vào công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của lực lượng và cơ quan chức năng.

3. Mỗi cán bộ, đoàn viên gương mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2017, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK