Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC | THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017

10.3.2017 - 9:15

Một số hoạt động nổi bật 


- Thường trực Thành ủy Phan Thiết: Chủ trì họp định kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố; dự Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; giao ban khối Đảng định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2016 và 01/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017; cùng lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố về thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí.

- Thường trực Thị ủy La Gi: Chủ trì giao ban nội chính tháng 01, 02/2017; dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

  - Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh về nhân sự lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện.

- Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Dự buổi làm việc của tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

- Thường  trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; làm việc với một số phòng, ban, đơn vị về triển khai nhiệm vụ năm 2017.

  - Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 213-KL/TU, ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; làm việc với tập thể Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Chủ trì họp Thường trực Huyện uỷ, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; chủ trì họp giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện.

- Thường trực Huyện uỷ Đức Linh: Làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; làm việc với Đảng ủy xã Đức Tín, Đảng uỷ xã Đức Chính kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017; làm việc với Ngân hành Chính sách - xã hội tỉnh; chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Chủ trì họp giao ban công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng và giao ban các Thường trực; viếng Bia Tưởng niệm Liệt sĩ huyện.

- Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017; dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã lần thứ 3, nhiệm kỳ V; dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh.

- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Dự họp triển khai Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và Thông tin thời sự trong tháng; dự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận và Đảng bộ Viễn Thông tỉnh.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK