Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017

10.3.2017 - 9:11

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).


Thứ tư, ngày 01

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ năm, ngày 02

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân tại trụ sở Tỉnh ủy.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến phương án mở rộng Khách sạn Đồi Dương.

Thứ sáu, ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2017). Đi cơ sở.

Thứ bảy, ngày 04

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 tại Hà Nội.

Thứ hai, ngày 06

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 07

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở.

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận giám sát công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại huyện Tuy Phong.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh năm 2016.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Thứ tư;

ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận giám sát công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại huyện Tánh Linh.

Thứ năm, ngày 09

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận giám sát công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Quy hoạch.

Thứ sáu, ngày 10

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp cho ý kiến về bản tập bản thảo “Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong các nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 – 1975)”.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận giám sát công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại UBND tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị phổ biến “Những nội dung cơ bản về triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2017”.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 12/3/1997 - 12/3/2017.

 

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận làm việc với lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Đồng Nai về kết quả giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực sông Giêng, huyện Hàm Tân.

Thứ bảy, ngày 11

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận.

Thứ hai, ngày 13

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Ngoại thương.

Thứ ba,  ngày 14

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I.

Thứ tư, ngày 15

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, ngày 16

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh.

Thứ sáu, ngày 17

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg, ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT, ngày 16/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hội đàm với Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, ngày 18

Thường trực Tỉnh uỷ đi khảo sát thực địa Khu căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Salôn, xã Đông Giang.

Thứ hai, ngày 20

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 21

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); triển khai chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Thứ tư, ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban nội chính quý I/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I/2017.

Thứ năm, ngày 23

 

- Buổi sáng: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh định kỳ tháng 03/2017

Thứ sáu, ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục thuế tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị lần thứ 9 – Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ hai, ba;

ngày 27, 28

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, ngày 27

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thứ ba, ngày 28

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng quý I/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý I/2017.

Thứ tư,

ngày 29

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ năm, ngày 30

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế kết nghĩa, Biên bản hợp tác năm 2016 và ký kết Biên bản hợp tác năm 2017 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác dân vận quý I/2017.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang.

Thứ sáu, ngày 31

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 4/2017.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK