Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

9.3.2017 - 14:37

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


   Căn cứ các Quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để củng cố Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đi vào hoạt động, ngày 08/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 506-QĐ/TU về việc chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 05 đồng chí:

   1. Đồng chí Lê Thị Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bí thư;

   2. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

   3. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

   4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

   5. Đồng chí Cao Thị Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK