Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017

7.3.2017 - 13:57

Chương trình công tác tháng 3 năm 2017


Thứ tư

ngày 01

- Buổi sáng: Họp chi bộ tháng 02/2017.

- Buổi chiều: Cùng Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo làm việc tại Hàm Thuận Bắc (Đ/c Hoài Anh).

Thứ năm

ngày 02

Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 03

Buổi sáng: Dự họp Khối thi đua 6 (Đ/c Mùi).

Thứ hai

ngày 06

Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá xếp loại CBCC tháng 01/2017.

 

Thứ ba

ngày 07

Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh (Đ/c Hoài Anh, Đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 08

Buổi sáng: Sinh hoạt cơ quan.

Thứ năm

ngày 09

Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 10

- Buổi sáng: Dự Hội nghị phổ biến "Những nội dung cơ bản về triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2017" (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2017) (Đ/c Mùi).

Thứ bảy

ngày 11

Buổi sáng: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận (Lãnh đạo Ban).

Thứ hai

ngày 13

Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá xếp loại CBCC tháng 02/2017.

Thứ ba

ngày 14

Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I.

Thứ tư

ngày 15

Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Mùi).

Thứ năm

ngày 16

Buổi sáng: Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng Ban về ứng dựng CNTT.

Thứ sáu

ngày 17

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg, ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT, ngày 16/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

Từ ngày 20 đến 27

Trưởng Ban tham gia Đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với các tỉnh phía Bắc.

Thứ hai

ngày 20

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 21

Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); triển khai chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc (Lãnh đạo Ban).

Thứ tư

ngày 22

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ năm

ngày 23

Lãnh đạo Ban đi cơ sở

Thứ sáu

ngày 24

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ hai, ba

ngày 27, 28

Dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 27

Buổi chiều: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại(Lãnh đạo Ban).

Thứ ba

ngày 28

- Buổi sáng: Họp giao ban Khối Đảng quý I/2017 (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều:Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý I/2017 (Đ/c Hoài Anh).

Thứ tư

ngày 29

Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ năm

ngày 30

Buổi sáng: Họp giao ban công tác dân vận quý I/2017 (Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng và Văn phòng Ban).

Thứ sáu

ngày 31

- Buổi sáng: Họp giao ban công tác tháng 3/2017 (từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút); Thủ trưởng cơ quan làm việc định kỳ quý I/2017 với Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan (từ 9 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Buổi chiều: Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021 (Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng và Chánh văn phòng).

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK