Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị

3.3.2017 - 15:30

Sáng 3/3, Hội CCB tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể…


Thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ Hội CCB các cấp năm 2017, sáng 3/3, Hội CCB tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh (khóa V), Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp huyện và cấp xã trong tỉnh.

Hội nghị tập trung nghiên cứu nội dung 2 Quyết định trên. Đồng thời đi sâu quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 17/02/2014 và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo công tác triển khai và hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, các đại biểu đã được quán triệt kỹ về nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát, phản biện xã hội, những phương pháp cụ thể và nội dung quy trình 4 bước trong thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.    

Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị là văn bản có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường và thắt chặt mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội...

                                                                                                     Ban Tuyên giáo - CCB

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK