Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 03 năm 2017

2.3.2017 - 8:53

Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 


        

        Thứ tư,

        ngày 01

Sáng: - Đ/c Phước giảng bài tại Trường Chính trị tỉnh.

Sáng: - Đ/c Dương dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Chiều: - Họp Chi bộ cơ quan

Chiều: - Đ/c Dương dự họp giao ban báo chí tháng 02/2017.

       Thứ năm,

         ngày 02

- Đ/c Dương đi khảo sát Khu căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Saluon, xã Đông Giang.

Sáng: - Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tháng 02/2017.

Chiều: - Đ/c Nhân rà soát Đề án vị trí việc làm với lãnh đạo Văn phòng.

Chiều:  - Họp cơ quan

      Thứ sáu,

        ngày 03

Sáng: - Đ/c Hòa thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2017).    

Sáng: - Đ/c Nhân, Đ/c Duy họp Khối thi đua 6 tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

       Thứ hai,

        ngày 06

Sáng:   - Hội ý lãnh đạo Ban.

Sáng:   - Đ/c Hòa báo cáo bài tại Công an tỉnh.

Chiều: -  Họp Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm.

         Thứ ba,                ngày 07

Sáng: - Đ/c Nhân dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh năm 2016.

Chiều: - Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Đ/c Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

         Thứ tư,

         ngày 08

Sáng: - Đ/c Phước làm việc tại Hàm Tân về các dự án, quy hoạch quá thời hạn.

Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban và lãnh đạo Phòng Lịch sử Đảng dự họp Hội thảo về tập bản thảo “Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong các nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 – 1975)”.

       Thứ năm,             ngày 09

Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3.

       Thứ sáu,

        ngày 10

Sáng: - Đ/c Phước làm việc tại Phan Thiết về các dự án, quy hoạch quá thời hạn.

Sáng: - Đ/c Hòa dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2017).

       Thứ bảy,              ngày 11

Sáng: - Đ/c Phước dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận.

       Thứ hai,              ngày 13

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

       Thứ ba,

        ngày 14

- Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

        Thứ tư,

        ngày 15

Sáng: - Đ/c Phước làm việc tại Sở Xây dựng về các dự án, quy hoạch quá thời hạn.

Sáng: - Đ/c Nhân dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều: - Đ/c Phước làm việc tại Sở Tài nguyên môi Trường về các dự án, quy hoạch quá thời hạn.

        Thứ năm,               ngày 16

Sáng: - Đ/c Phước làm việc tại Sở Kế hoạch Đầu tư về các dự án, quy hoạch quá thời hạn.

Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh.

Sáng:   - Đ/c Hòa báo cáo Thời sự tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

- Đ/c Dương cùng Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Hàm Thuận Bắc.

          Thứ sáu,              ngày 17

Sáng: - Đ/c Nhân dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT, ngày 16/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Đ/c Dương cùng Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Bắc Bình.

         Thứ bảy,              ngày 18

Tập thể lãnh đạo Ban, phòng Lịch sử Đảng và Văn phòng cùng Thường trực Tỉnh ủy đi khảo sát Khu căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Saluon, xã Đông Giang.

          Thứ hai,                ngày 20

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

            Thứ ba,               ngày 21

Sáng:  - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); triển khai chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

            Thứ tư,               ngày 22

Chiều: - Đ/c Phước dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh quý I/2017.

           Thứ năm,            ngày 23

 

Sáng: - Đ/c Dương chủ trì thông qua dự thảo 02 Đề án về đổi mới học tập nghị quyết và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị.

Chiều: - Đ/c Hòa chủ trì giao ban DLXH tháng 03.

           Thứ sáu,               ngày 24

Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cục Thuế tỉnh.

Chiều: - Đ/c Dương dự Hội nghị lần thứ 9 – Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Chiều: - Tập thể lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng chuyên môn tham dự Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

 Chiều: - Họp Chi ủy.

         Thứ hai,              ngày 27

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban – Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tháng 03/2017.

Chiều: - Đ/c Dương dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

 Chiều: - Họp Chi bộ.

           Thứ ba,                ngày 28

Sáng: - Đ/c Phước dự giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Sáng: - Đ/c Nhân dự họp giao ban Khối Đảng quý I/2017.

Sáng: - Đ/c Phước dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý I/2017.

           Thứ tư,                ngày 29

- Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

          Thứ năm,              ngày 30

Sáng: - Đ/c Dương dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế kết nghĩa, Biên bản hợp tác năm 2016 và ký kết Biên bản hợp tác năm 2017 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang - Campuchia.

           Thứ sáu,              ngày 31

Sáng: - Họp cơ quan.

Chiều: - Đ/c Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 4/2017.

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK