Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

1.3.2017 - 9:31

Chiều ngày 28/2/2017, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm trọng tâm năm 2017, do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Duy Quý, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và hơn 380 đảng viên thuộc 25/25 chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Sở Y tế.


Đồng chí Nguyễn Bá Tòng, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Qua đó, năm 2016 Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo hoàn hoàn thành vượt mức 7/11 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị còn lại đều hoàn thành; công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện; lãnh đạo các đoàn thể đều được cấp trên công nhận đạt vững mạnh và trong sạch vững mạnh; việc lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ của cấp ủy thực hiện đảm bảo theo quy chế, quy định; công tác xây dựng Đảng được duy trì khá nghiêm túc, có mặt chuyển biến tích cực, trong đó việc phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu cấp trên giao; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, trong năm đã có 35 lượt tổ chức đảng được kiểm tra /26 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Sở Y tế...

Năm 2016 có 14 chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh"; 04 chi bộ đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và 08 chi bộ đạt "Hoàn thành nhiệm vụ", không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ Sở Y tế được công nhận "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Về  xếp loại đảng viên: Tổng số đảng viên có đến thời điểm đánh giá 388 đồng chí, đảng viên được đánh giá phân loại là 354 đồng chí đạt 91,24% trên tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ, có 34 đảng viên chưa đủ thời gian đánh giá.

Trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 33 đồng chí, chiếm 9,57% so với tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  312 đồng chí, chiếm 88,14 % so với tổng số đảng viên đã được xếp loại. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 08 đồng chí chiếm 2,26 % so với tổng số đảng viên đã được xếp loại. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 01 đồng chí chiếm 0,28 % so với tổng số đảng viên đã được xếp loại.

 Đảng ủy Sở Y tế đã công nhận và trao tặng giấy khen đối với 07 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”; 04 chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; 32 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp cơ sở năm 2016.

Đỗ Thị Phương - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK