Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng Đề án vị trí việc làm

28.2.2017 - 10:39

Với mục tiêu xây dựng vị trí việc làm một cách khoa học, chính xác, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tế khối lượng công việc được giao nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức; Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiên xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
chủ trì họp thẩm định Đề án vị trí việc làm

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động của bộ máy hành chính và việc xác định, phân bổ, giao chỉ tiêu biên chế chỉ dựa trên sự phán đoán mang tính kinh nghiệm, có khi chỉ là cảm tính cá nhân; chưa có cơ sở khoa học trong việc xác định khối lượng công việc, thời gian tiêu hao cho từng công việc và yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng cần có cho từng vị trí việc làm của từng chức danh công chức; chưa có được các tiêu chí rõ ràng trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của một tổ chức hay cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được phân công…

Xây dựng được các vị trí việc làm sẽ giúp cho cơ quan có thể xác định được số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Đây là giải pháp quan trọng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước hiện nay; vị trí việc làm còn giúp cho cơ quan quản lý, sử dụng tốt nguồn nhân lực bao gồm việc trả lương, áp dụng các biện pháp đảm bảo kỷ luật, khen thưởng…Ngoài ra, xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan nhằm kịp thời phát hiện những công việc còn thiếu sót về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; thấy rõ mức độ phức tạp của từng công việc, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm từ đó có kế hoạch sắp xếp, bố trí cho phù hợp. Đây là giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xác định chỉ tiêu biên chế, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá đúng cán bộ, công chức, người lao động./.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK