Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

24.2.2017 - 15:3

Ngày 23/02/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lương Văn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; tập thể Ban Giám đốc và các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới ngoài các giải pháp mà Sở Kế hoạch – Đầu tư đã xác định, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch các ngành cho thống nhất, đồng bộ; chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh huy động tốt các nguồn lực trong xã hội; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, hạn chế việc ứng vốn cho các công trình, dự án phát sinh thực sự chưa cần thiết, ngoài kế hoạch; nghiên cứu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục làm tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho sản suất kinh doanh theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp và các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai nếu không có lý do chính đáng; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Sở Kế hoạch - Đầu tư với các sở, ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường tính công khai minh bạch gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo mọi sự sai sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm… 

Hữu Khôi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK