Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân 100% cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

23.2.2017 - 15:46

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 13/12/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 48-KH/HU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Đến thời điểm hiện nay có 28/28 cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch học tập và quán triệt.


Đ/c Lê Văn Nam - HUV, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Toàn huyện đã tổ chức được 19 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến cho tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ đạt 94,87%. Ngày 24/01/2017 Huyện ủy Hàm Tân đã xây dựng Chương trình hành động số 14-NQ/HU về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Theo đó các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc; các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân đồng thời viết cam kết thực hiện và triển khai đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức viết bản cam kết; bản cam kết này làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhìn chung cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững quan điểm, chủ trương mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã nêu.

Trần Thị Lam Sương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK