Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

23.2.2017 - 10:35

Sáng ngày 22/02/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đ/c Nguyễn Hữu Ba - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị tại đầu cầu tại Hàm Tân.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của huyện

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua Đảng bộ tỉnh đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ từ cấp xã đến huyện, thành phố cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể còn nhiều hạn chế, một số nơi chưa đi vào thực chất, công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng cốt cán chính trị chất lượng còn thấp. Việc triển khai cụ thể hoá của UBND tỉnh đối với các nghị quyết của Tỉnh uỷ đôi lúc còn chậm.

Đảng bộ tỉnh cũng kiến nghị nhiều nội dung với Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáng ghi nhận là: Tập trung rà soát để kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gắn với vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có chất lượng chủ trương xây dựng vị trí việc làm. Lấy chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm làm căn cứ để xác định biên chế, đồng thời cũng là cơ sở để quản lý và đánh giá tổ chức, đánh giá cán bộ.

Đài Hàm Tân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK