Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Sơ kết 2 năm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người

21.2.2017 - 16:24

Sáng ngày 17/02/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH - Chủ trị hội nghị sơ kết 2 năm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người.

Tham dự có thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh. Trưởng Công an, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm. Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh - kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH thông qua tóm tắc báo cáo sơ kết 2 năm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ trì Hội nghị đã kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian đến đó là: Cấp ủy, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm phải khẩn trương tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người tại địa phương mình, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 07- NQ/TU, ngày 25/10/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIII). Củng cố nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, thực lực cán bộ cốt cán, kiện toàn lại BCĐ và thay thế những thành viên BCĐ thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực yếu không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết mô hình điều tri, cai nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone tại các địa phương đã được triển khai trong thời gian qua. Bên cạnh đó lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động hơn trong việc dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp, để chỉ đạo mang tính đột phá, giải quyết có hiệu quả các loại tội phạm hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Chú ý phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên và trong học đường./.

Nguyễn Văn Phường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK