Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Quy định số 18-QĐi/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

30.3.2014 - 9:48

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh


/uploads/News/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20s%e1%bb%91%2018%20c%e1%bb%a7a%20TUBT(1).pdf

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK