Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

17.2.2017 - 13:34

       Sáng ngày 17/02/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


      Trong năm 2016, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt hiệu quả khá tốt; triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo đúng kế hoạch; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong đảng và trong nhân dân. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển ở chi bộ thôn, khu phố và trong học sinh được chú trọng nên trong năm đã phát triển đạt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo chất lượng. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, kịp thời bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở sau Đại hội Đảng và sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp đến nay cơ bản ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra...

      Kết quả đánh giá, phân loại năm 2016 có 11/32 cơ sở đảng xếp loại trong sạch, vững mạnh (chiếm 34,375%); hoàn thành tốt nhiệm vụ có 14/32 cơ sở đảng (chiếm 43,75%), hoàn thành nhiệm vụ có 07/32 cơ sở đảng (chiếm 21,875%). Có 144/232 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại trong sạch, vững mạnh (chiếm 62,06%), hoàn thành tốt nhiệm vụ có 58/232 chi bộ (chiếm 25%), hoàn thành nhiệm vụ có 29/232 chi bộ (chiếm 12,5%), yếu kém có 1/232 chi bộ (chiếm 0,43%). Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 240/2.456 đồng chí (chiếm 9,77%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 1.847/2.456 đồng chí (chiếm 75,20%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ có 320/2.456 đồng chí (chiếm 13,03%); hoàn thành nhiệm vụ có mặt hạn chế 18/2.456 đồng chí (chiếm 0,73%); không hoàn thành nhiệm vụ 31/2.456 đồng chí (chiếm 1,26%). Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định tặng giấy khen cho 01 đảng bộ xã và 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở “Trong sạch, vững mạng tiêu biểu cấp trên cơ sở”; tặng giấy khen cho 8 đồng chí “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

      Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Đa Trung - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn khó khăn tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, các cấp uỷ đảng, các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận số 138-KL/HU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy đã đề ra. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp; nhất là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ, chính sách cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và sức chiến đấu của đảng viên, xây dựng chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở nhằm đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. 

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK