Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

16.2.2017 - 16:33

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đạt kết quả tích cực; 02 xã Hàm Phú và Hàm Trí có đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nông thôn mới...


    Trong năm 2016, cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban chỉ đạo vùng cao của huyện duy trì thường xuyên chế độ làm việc của với các xã đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào không tự ý mua bán, cho thuê đất được nhà nước cấp, đầu tư tăng gia sản xuất, khai thác diện tích canh tác tăng 106 ha; đã triển khai nhiều mô hình khuyến nông về trồng đậu, lúa thâm canh có hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đạt kết quả tích cực; 02 xã Hàm Phú và Hàm Trí có đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nông thôn mới; 03 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đến nay xã Đông Giang đã đạt được 12 tiêu chí, xã Đông Tiến đạt 10 tiêu chí và xã La Dạ đạt 9 tiêu chí. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đồng bào; nhìn chung đời sống của phần đông đồng bào ổn định và có cải thiện, trong đó có không ít hộ gia đình phát triển khá.

    Tuy vậy, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện đời sống vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (27,72%). Trong một bộ phận đồng bào chưa khắc phục triệt để tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Xuân Đông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK